De Nierstichting geeft toekomst

De Nierstichting zet zich in voor een toekomst met zo weinig mogelijk nierziekten én een betere toekomst voor nierpatiënten. Zo zet zij alles op alles om te bereiken dat nierfunctieverlies eerder wordt opgespoord en behandeld. Want tijdige en adequate behandeling vertraagt het ziekteproces, zodat dialyse kan worden uitgesteld of voorkomen.

Ook financiert de Nierstichting wetenschappelijk onderzoek om meer te weten te komen over het ontstaan en de behandeling van nierziekten. Kennis die ons in staat stelt betere en innovatieve behandelmethoden te ontwikkelen en zo de kwaliteit van leven en overlevingskansen van nierpatiënten te verbeteren.

Bovendien blijven we werken aan mogelijkheden om de wachttijd voor een donornier te verkorten. Ook biedt de Nierstichting financiële en sociale ondersteuning aan nierpatiënten en geven we patiënten nieuwe mogelijkheden om de regie te houden over hun ziekte en de behandeling. Zo geeft de Nierstichting toekomst.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het belangrijke werk van de Nierstichting? Bezoek dan de website.

De Nierstichting website